Analiza risc securitate fizica

Evaluatori de risc autorizati RNERSF

Incalcarea prevederilor din legislatia specifica privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizica constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 la 10000 RON.

 

Acoperire nationala

Colaboram cu evaluatori acreditati din intreaga tara, astfel va oferim un timp de raspuns foarte mic iar costul va fi semnificativ redus.

 

Garantie

Cu evaluari.net platesti doar serviciile autorizate de tine.

 

Legislatie Toate societatile comerciale sunt obligate sa contacteze un evaluator care sa realizeze analiza de risc la securitate fizica.

 

Legea nr.333/2003

legea 333 din 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

 

HG 301/2012

privind normele de aplicare ale legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

 

Instructiuni MAI Nr. 9/2013

privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica.

Analiza de risc la securitatea fizica Acoperire nationala, raport rapid, costuri reduse.

Evaluarea de risc are ca scop identificarea riscurilor ce afecteaza securitatea fizica a persoanelor si a bunurilor, identificarea zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului precum si a potentialelor consecinte.

Pentru evitarea contraventiilor prevazute in HG301/2012 si legea 333/2013 precum si intrarea in legalitate, conducatorii unitatilor care detin bunuri si valori au obligativitatea implementarii unor masuri de securitate, materializate prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului prin intocmirea raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

Sistemele de securitate generate in urma analizei de risc la securitatea fizica trebuie implementate in maxim 60 de zile de catre unitatile ce fac obiectul unei evaluari prin societati specializate si autorizate de politie.

In urma implementarii sistemelor de securitate conducatorii au obligatia sa asigure mentenanta acestor numai prin firme specializate si autorizate cel putin odata la 6 luni pentru asigurarea functionarii acestora.

 

Evaluarea de risc poate fi efectuata numai de catre persoanele cu experienta in acest domeniu, care in urma examenului sustinut la Inspectoratul General al Politiei Romane au dobândit calitatea de Evaluator de Risc la Securitatea Fizica si sunt inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica (RNERSF).

+ Cat costa analiza de risc la securitatea fizica ?

+ Pot sa fac evaluarea de risc cu firma de paza ?

 

Enter your mobile number and the unlock code will be sent to you

 
Please enter the unlock code you received via SMS.