Audit energetic

Auditul energetic al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare sau modernizare termica și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii.

Certificatul de performanță energetică al unei clădiri urmărește declararea și afișarea performanței energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică.

Dacă certificatul energetic doar calculează performanța energetică a clădirii în funcție de mai multe sisteme consumatoare de energie, auditul energetic presupune prezentarea de soluții pentru reducerea acestor consumatori energetici prin intermediul unor intervenții fizice asupra clădirii.

Solicita audit energetic

Enter your mobile number and the unlock code will be sent to you

 
Please enter the unlock code you received via SMS.