Evaluare imobiliara ANEVAR

Evaluare imobiliara ANEVAR

Evaluarea este procesul de estimare a unui tip al valorii, pentru un anumit tip de proprietate, la o anumită dată şi concretizat în raportul de evaluare.

Evaluarea este o estimare şi nu un calcul exact al unei valori printr-o formulă matematică sau printr-o cuantificare precisă. Ea impune aplicarea raţionamentului profesional al evaluatorului.

Scopuri ale evaluarii 

Printre scopurile posibile ale evaluării se înscriu:

  1. vânzarea/cumpărarea unui bun;
  2. fuziuni şi schimburi de proprietăţi;
  3. garantarea împrumuturilor;
  4. justă compensare în caz de expropriere (cauză de utilitate publică) sau pentru restituirea proprietăţilor;
  5. înregistrarea în situaţiile financiare;
  6. evaluarea pentru asigurare;
  7. evaluarea în cadrul procesului de insolvenţă/faliment;
  8. alte scopuri.

Solicita raport de evaluare ANEVAR

Enter your mobile number and the unlock code will be sent to you

 
Please enter the unlock code you received via SMS.

eskort adana - eskort - adana bayan eskort - adana eskort bayan - adana eskort