Evaluare imobiliara ANEVAR

Evaluare imobiliara ANEVAR

Evaluarea este procesul de estimare a unui tip al valorii, pentru un anumit tip de proprietate, la o anumită dată şi concretizat în raportul de evaluare.

Evaluarea este o estimare şi nu un calcul exact al unei valori printr-o formulă matematică sau printr-o cuantificare precisă. Ea impune aplicarea raţionamentului profesional al evaluatorului.

Scopuri ale evaluarii 

Printre scopurile posibile ale evaluării se înscriu:

  1. vânzarea/cumpărarea unui bun;
  2. fuziuni şi schimburi de proprietăţi;
  3. garantarea împrumuturilor;
  4. justă compensare în caz de expropriere (cauză de utilitate publică) sau pentru restituirea proprietăţilor;
  5. înregistrarea în situaţiile financiare;
  6. evaluarea pentru asigurare;
  7. evaluarea în cadrul procesului de insolvenţă/faliment;
  8. alte scopuri.

Solicita raport de evaluare ANEVAR

Enter your mobile number and the unlock code will be sent to you

 
Please enter the unlock code you received via SMS.